Værdiskabende juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning skal sættes i en kommerciel og operationel kontekst for at skabe værdi. Alt andet er spild af tid og ressourcer. Med mit høje faglige niveau, min mangeårige erfaring og mit kommercielle mindset kan jeg skabe værdi for dig.

Jeg er nysgerrig af natur og bruger gerne enhver lejlighed til at bygge på mine kvalifikationer. Jeg nyder at formidle min viden og brænder for at lære nye mennesker og virksomheder at kende. Lad os blive klogere sammen.

1535725453472

Specialer

Virksomhedsoverdragelser

Køb af aktiver eller kapitalandele
Investeringer
Due diligence
Transaktionsdokumenter
Forhandlinger
Gennemførelse af overdragelse (closing)
Opfølgning efter closing

Selskabs- og erhvervsret

Valg af selskabsform og -struktur
Omstruktureringer, fusioner og spaltninger
Kapitalforhøjelser og -nedsættelser
Incitamentsordninger
Fonde og foreninger
Omdannelser
Ejeraftaler

Kommercielle kontrakter

Samhandelsaftaler
Lejekontrakter
Distributionsaftaler
Standardvilkår, salgs- og leveringsbetingelser
Fortrolighedsaftaler
Samarbejdsaftaler
Franchiseaftaler

Bank- og finansiering

Finansieringsdokumenter
Hvidvaskregulering (KYC/AML)
Crowdfunding
FinTech
Betalingsindløsning
Compliacne

Kryptovalutaer og blockchain

Beskatning af kryptovalutaer og tokens
Finansiel regulering
NFT's, DAO's og ICO's
Finansiering og pantsætning af kryptoaktiver
Regnskabsmæssig behandling
Krypto-investeringsfonde

Tvister

Gennemgang af materiale
Vurdering af retsstilling
Rådgivning om forfølgelse af krav
Omstødelseskrav
Forligsforhandlinger
Forligsaftaler