Specialer

Jeg har igennem min professionelle karriere opnået erfaring med en lang række områder og sektorer, ligesom min faglige interesser har bragt mig vidt omkring.

Jeg har arbejdet som advokat på de største advokatkontorer i Danmark, hvor jeg har rådgivet på højeste faglige niveau, og holdt mange bolde i luften samtidig, imens jeg har skabt værdifulde løsninger til mine kunder.

Nedenfor har jeg beskrevet de områder, hvor jeg i særlig grad kan bidrage med juridisk rådgivning på højeste faglige niveau. Jeg har desuden et omfattende netværk, som jeg kan trække på, når jeg skal rådgive dig. Det gælder indenfor alle juridiske specialer, ligesom det gælder økonomisk rådgivning, rådgivning om fast ejendom mv.

Virksomhedsoverdragelser M&A inkl. Real Estate M&A

Jeg har igennem mange år rådgivet store og små virksomheder og privatpersoner om overdragelser af virksomheder, aktiver, ejendomme og ejendomsprojekter. Såvel nogle af de største transaktioner i Danmark som helt traditionelle enkeltmandsvirksomheder og alt derimellem. Jeg kan hjælpe jer med alle led i en virksomhedsoverdragelser, herunder f.eks.:

Rådgivning om køb af kapitalandele, aktiver eller ejendomme
Rådgivning om investeringer
Procesplanlægning og -styring
Indgåelse af fortrolighedsaftale (NDA)
Indgåelse af hensigtserklæring (letter of intent)
Due diligence og datarumshåndtering
Indgåelse af transaktionsdokumenter
Forhandlinger
Indgåelse af accessoriske aftaler, f.eks. ejeraftaler, finansieringsaftaler, deponeringsaftaler mv.
Forberedelse og gennemførelse af endelig overdragelse (closing)
Opfølgning efter closing, f.eks. frigivelse af deponering, håndtering af købesumsregulering, integration mv.
Forsikringsforhold, herunder W&I-forsikringer
Akkvisitionsfinansiering

Selskabs- og erhvervsret

Jeg har erfaring med alle former for selskabsretlige ændringer og omstruktureringer og kan f.eks. hjælpe jer med rådgivning og gennemførelse af:


Valg af selskabsform og -struktur
Omstruktureringer, fusioner og spaltninger
Kapitalforhøjelser og -nedsættelser
Ejeraftaler
Incitamentsordninger, medarbejderaktier, warrants
Omdannelser
Ændringer i og løbende administrering af fonde
Regulering af foreninger

Kommercielle kontrakterJeg har skrevet, forhandlet, tilrettet og rådgivet om kontrakter, både simple og komplekse, i en lang række af sektorer og brancher. Jeg kan hjælpe jer med alle former for kontrakter, herunder f.eks.:

Samarbejdsaftaler
Ejeraftaler
Fortrolighedsaftaler
Samhandelsaftaler
Distributionsaftaler
Agentaftaler
Salgs- og leveringsbetingelser
Standardvilkår
Franchiseaftaler
Lejekontrakter
Købs-/overdragelsesaftaler
Forhandling af kontrakter
Ansættelsesaftaler og direktørkontrakter

Kryptovalutaer, blockchain, Bitcoin

Jeg har en særlig interesse for krypto-sektoren, blockchain, Web3, og alt hvad der ligger rundt omkring. Jeg har stor indsigt i hele krypto-verdenen, herunder også på den tekniske og økonomiske front, og jeg kan f.eks. rådgive jer omkring:

Skattemæssige forhold - handler, generationsskifte, staking mv.
Decentralized Autonomous Organizations (DAOs), tokens, governance mv.
Regulatoriske forhold
Finansiering og pantsætning af kryptoaktiver
Kapitalmarkedsregulering af kryptoaktiver og -aktører
Regnskabsmæssig behandling af kryptoaktiver
Hvidvaskregulering af kryptoaktører (KYC)
Decentrale tjenester (Web3), sociale medier mv.
NFT's
ICO's
Investorbeskyttelsesregulering, herunder FAIF, MiFID mv.
Krypto-investeringsfonde

Bank- og finansieringsret

Ingen virksomhed uden likviditet. Ingen investeringer uden et velfungerende marked for finansiering og kapital. Jeg rådgiver alle aktører, når det kommer til optagelse, ydelse eller facilitering af finansiering, betalinger, equity o.lign.

Finansieringsdokumenter
Låneaftaler
Hvidvaskregulering (KYC/AML)
Crowdfunding
FinTech
Compliance
Kapitalmarkeder
Betalingsindløsning
Finansiel regulering

Tvister og retssager

Jeg fører ikke længere retssager, men jeg hjælper gerne med at løse tvister. Jeg har løst tvister, store og små, indenfor en lang række områder og kan hjælpe jer godt i mål.

Gennemgang og vurdering af materiale og beviser
Vurdering af retsstilling og muligheder
Rådgivning om forfølgelse af krav
Omstødelseskrav
Forligsforhandlinger
Forligsaftaler

Udover ovenstående spænder min erfaring og mine interesser vidt. Du er meget velkommen til at kontakte mig uforpligtende, hvis du ønsker rådgivning eller sparring omkring et andet emne.